Några tankar om energi

Energiförsörjningen är en av de största återstående tekniska frågorna att lösa. Några spridda tankar om detta ämne kommer här.
Jag tänker mig att man delar in energin i tre olika typer:

Stationär elenergi

Kärnkraft

Kärnkraften av idag har några fördelar, såsom: Men också ett antal nackdelar. T.ex. följande: Pris: Det är svårt att få prisuppgifter på vad kärnkraften verkligen kostar. Enligt Ny Teknik räknar den japanska kärnenergikommissionen med ett totalpris på mellan 30-35 öre/kWh (2004). Enligt Young Generation (s. 10) räknar Lappeenranta tekniska universitet med ett totalpris på ca. 126 öre/kWh (2002) (Kan det verkligen stämma??)

Vindkraft

Vindkraft har några fördelar: Men även några nackdelar, de största är antagligen:

En kommentar man kan höra är att det går åt mer energi att bygga ett vindkraftverk än vad man får ut av det. Men enligt vindkraftsutredningen (s. 19) tar det (endast) ca. 4 månader för ett vindkraftverk att producera samma mängd energi som går åt för att producera själva kraftverket.

Pris: Även här är det svårt att få något totalt energipris, men några uppskattningar pekar på ca. 30 öre/kWh (t.ex. Industrikraft.no)

Värme

För uppvärmning av lokaler och varmvatten vore det bästa fjärrvärme från fliseldade kraftvärmeverk, i andra hand värmepumpar och i tredje hand förbränning av ved, pellets eller liknande.

Portabel energi

Exempelvis fordonstransporter ställer några specifika krav på sin energibärare. Det måste vara mobilt, kunna leverera relativt mycket energi, vara förnyelsebart, variera effektuttaget, ha hög energitäthet, avge lite restprodukter (avgaser) och fungera i olika miljöer (t.ex. mellan -30ºC och +40ºC). Vidare bör det inte vara giftigt, explosivt eller farligt på annat sätt.

Väte

Alkoholer (metanol, etanol)

Oljor (raps och annat)


Kommentarer? Kontakta mig